Đạo Tâm
Navigation

Trang Chính
Tâm Thư
Cơ Cấu Tổ Chức
Hoạt Động

Pháp Ngữ & Âm
Bài Pháp Chọn Lọc
Nghe Pháp

Sáng Tác
Thơ
Văn
Truyện Đạo
Âm Nhạc

Quỹ Từ Thiện
Lá Thư Từ Thiện
Hoạt Động Từ Thiện
Trung Tâm Bảo Trợ

Sinh Hoạt
Tu Học
Thân Ái
Hình Sinh Hoạt
Lịch Trình Sinh Hoạt

Đặc San
Xuân Đinh Hợi 2007
Vu Lan 2007
Xuân Mậu Tý 2008

Nối Vòng Tay
Nhịp Cầu
Liên Lạc
Tự Viện Địa Phương

Thiếu Nhi
Bài Hát
Nghe Truyện
Hình Ảnh
Cơ Cấu Tổ Chức

Cơ Cấu Tổ Chức

Cố Vấn:

• Hòa Thượng: Thích Tịnh Đức
• Cư sĩ: Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả
• Cư sĩ: Minh Hoà Nguyễn Văn Bình
• Cư sĩ: Tuệ Kiên Vũ Văn Sang
• Cư sĩ: Khánh Hoàng

Ban Chấp Hành:

• Trưởng Nhóm: Hải Nhàn Dương Nghĩa Sophie
• Phó Trưởng Nhóm: Nguyễn Băng Tâm
• Thư Ký: Quảng Như Sun Ngọc Dung
• Thủ Quỹ: Quảng Minh Nguyễn Băng Tâm
• Từ Thiện: Minh Hòa Mai Bích Phượng - Nguyễn Hoàng Linh
• Sinh Hoạt - Văn Nghệ: Quảng Diệu Nguyễn Quỳnh Vy - Mã Tố Phương - Chánh Trí Trường Lê Khánh Hải
• Website: Nguyễn Việt Thúy - Nguyễn Toàn

Tiếng Từ Bi
Tiếng Từ Bi 363
Tiếng Từ Bi 362
Tiếng Từ Bi 361
Tiếng Từ Bi 360
Tiếng Từ Bi 359
Tiếng Từ Bi 356
Tiếng Từ Bi 355
Tiếng Từ Bi 354
Tiếng Từ Bi 353
Tiếng Từ Bi 352
Tiếng Từ Bi 351
Tiếng Từ Bi 350
Tiếng Từ Bi 349
Tiếng Từ Bi 348
Tiếng Từ Bi 347
Tiếng Từ Bi 346
Tiếng Từ Bi 345
Tiếng Từ Bi 344
Tiếng Từ Bi 343
Tiếng Từ Bi 342
Tiếng Từ Bi 341
Tiếng Từ Bi 340
Tiếng Từ Bi 339
Tiếng Từ Bi 338
Tiếng Từ Bi 337
Tiếng Từ Bi 336
Tiếng Từ Bi 335
Tiếng Từ Bi 334
Tiếng Từ Bi 333
Tiếng Từ Bi 332

Xem Tất Cả
Nhạc Hình
Mừng Phật Đản Sanh
Đêm Xuân Nguyện Cầu
Ơn Phật
Rước Đèn Tháng Tám
Dưới Cành Vô Ưu
Đêm Qua Sân...

Xem Tất Cả
Copyright © 2009 Đạo Tâm Web Team