Đạo Tâm
Navigation

Trang Chính
Tâm Thư
Cơ Cấu Tổ Chức
Hoạt Động

Pháp Ngữ & Âm
Bài Pháp Chọn Lọc
Nghe Pháp

Sáng Tác
Thơ
Văn
Truyện Đạo
Âm Nhạc

Quỹ Từ Thiện
Lá Thư Từ Thiện
Hoạt Động Từ Thiện
Trung Tâm Bảo Trợ

Sinh Hoạt
Tu Học
Thân Ái
Hình Sinh Hoạt
Lịch Trình Sinh Hoạt

Đặc San
Xuân Đinh Hợi 2007
Vu Lan 2007
Xuân Mậu Tý 2008

Nối Vòng Tay
Nhịp Cầu
Liên Lạc
Tự Viện Địa Phương

Thiếu Nhi
Bài Hát
Nghe Truyện
Hình Ảnh
Đâu Chẳng Phải Là Nhà (Khánh Hoàng)

Guitar Solo: Nguyễn Đạt
Guitar Bass: Lý Hoàng
Saxophone: Anh Thy
Keyboard, Hoà Âm, Phối Khí: Thái Bảo Lộc
Studio: TKD
Điều Hợp & Liên Lạc: Xuân Phúc & Khánh Hiệp
Trình Bày: Huệ Lượng

Nghe Online:
1. Địa Tạng Vương Bồ Tát
Lời & Ý: Kinh Địa Tạng, Nhạc: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Mai Thị Hậu
2. Đến đi một mình
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Khắc Dũng, Lời Dẫn: Thái Bảo Lộc
3. Dưới cành Vô Ưu
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Thùy Dương
4. Lão Trượng qua cầu
Thơ: Khánh Hoàng, Nhạc: Khánh Hải, Ca Sĩ: Trần Ngọc
5. Hoàng Hạc Lâu thưa chuyện cùng Thôi Hiệu
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Mai Thị Hậu
6. Đêm qua sân trước một cành mai
Thi Kệ: Thiền Sư Mãn Giác, Nhạc & Lời phụ: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Nhã Phương
7. Đâu chẳng phải là nhà
Thi Kệ: Thiền Sư Thường Chiếu, Nhạc & Lời phụ: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Khắc Dũng
8. Đoá hoa Quang Chiếu
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Như Thủy
9. Men rượu quen say
Thơ: Tuệ Kiên, Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Thùy Dương
10. Tịnh Luật an lạc
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Thùy Dương & Khắc Dũng
11. Ngày Tết đọc kinh Phật
Nhạc & Lời: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Thùy Dương & Khắc Dũng
12. Bồ Tát Quán Âm cứu khổ cứu nạn
Lời & Ý: Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Nhạc: Khánh Hoàng, Ca Sĩ: Mai Thị Hậu
Tiếng Từ Bi
Tiếng Từ Bi 363
Tiếng Từ Bi 362
Tiếng Từ Bi 361
Tiếng Từ Bi 360
Tiếng Từ Bi 359
Tiếng Từ Bi 356
Tiếng Từ Bi 355
Tiếng Từ Bi 354
Tiếng Từ Bi 353
Tiếng Từ Bi 352
Tiếng Từ Bi 351
Tiếng Từ Bi 350
Tiếng Từ Bi 349
Tiếng Từ Bi 348
Tiếng Từ Bi 347
Tiếng Từ Bi 346
Tiếng Từ Bi 345
Tiếng Từ Bi 344
Tiếng Từ Bi 343
Tiếng Từ Bi 342
Tiếng Từ Bi 341
Tiếng Từ Bi 340
Tiếng Từ Bi 339
Tiếng Từ Bi 338
Tiếng Từ Bi 337
Tiếng Từ Bi 336
Tiếng Từ Bi 335
Tiếng Từ Bi 334
Tiếng Từ Bi 333
Tiếng Từ Bi 332

Xem Tất Cả
Nhạc Hình
Quét Lá Cuối Năm
Mừng Phật Đản Sanh
Đêm Xuân Nguyện Cầu
Ơn Phật
Rước Đèn Tháng Tám
Dưới Cành Vô Ưu
Đêm Qua Sân...

Xem Tất Cả
Copyright © 2009 Đạo Tâm Web Team