Thư Xuân Mậu Tý

Tuệ KiênNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng, Ni
Kính thưa quý thiện hữu tri thức,
Thân mến cùng các anh chị em thành viên,

Mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày của năm Ðinh Hợi đã qua đi thật nhanh, với việc sở, việc nhà, việc học, và những Phật sự mà anh chị em thành viên Nhóm Phật Tử Ðạo Tâm đều cưu mang và hết lòng để chu toàn trách nhiệm… Chúng ta cùng nhìn lại năm vừa qua với nhiều biến động tang thương xảy ra khắp nơi trên thế giới. Riêng số phận những người nghèo khó ở quê nhà vẫn còn thật đáng thương vì họ đã phải kinh qua những cơn bão lụt, mất mùa… mà bàn tay đóng góp, cứu trợ của chúng ta cũng chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu cấp bách của đồng bào.
Chắc hẳn chúng ta vẫn còn những chương trình dự tính, những hoài bão, ý nguyện định làm mà chưa đủ duyên lành thực hiện…
Bước qua năm Mậu Tý, một năm mới đầy hứa hẹn và hy vọng để anh chị em chúng ta cùng phát tâm, gắng sức vun bồi thêm thiện nghiệp, thực hiện những Phật sự như: tu học, hoằng dương chánh pháp, phục vụ tha nhân …
Tinh thần dấn thân của người con Phật, và lòng ưu ái của chư tôn hiền đức, cùng quý thiện hữu tri thức xa, gần vẫn là những động lực thúc đẩy chúng ta quyết tâm và tinh tấn hơn nữa trên con đường tiến tu Phật đạo.
Nhân dịp tết Mậu Tý, chúng con xin kính chúc Chư tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự chóng viên thành.
Chúng tôi kính chúc quý vị cố vấn, quý thiện hữu tri thức, các thành viên và gia đình thân tâm thường an lạc, vô lượng phước lành, Bồ đề tâm kiên cố trong ánh hào quang của Chư Phật.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát

Mục Lục