Hình Ảnh Năm 2004

Văn Nghệ Phật Ðản Chùa Bồ Ðề Ðạo Tràng
Cô Hải Châu nhận hoa
Ban vũ thiếu niên
Màn vũ học trò
Thầy Phước Hạnh & ÐT
Hai giọng ca xuất sắc
Ðêm niềm vui đến cho tha nhân

Ðạo Tâm Gây Quỹ
Giọng ca Mỹ Châu
Những giọng ca nam
Đại gia đình Đạo Tâm
Ban đồng ca nữ
"Chiếc nón bài thơ"
Kỷ niệm 5 năm thành lập Nhóm Phật Tử Ðạo Tâm

Picnic tại Kingdom Lake
Một, hai, ba: Kéo
Một, hai, ba: Nhảy
Mầm xuân
Ai nhảy cao hơn
Cùng nhau vui chơi
Kỷ niệm nhóm đi du ngoạn

Văn Nghệ Phật Ðản Chùa Tịnh Luật
Tịnh Luật: Lầu trống
Nam ca sĩ ÐT
Chụp hình lưu niệm
Ban nhạc Đạo Tâm
Ban hợp ca Đạo Tâm
Ðạo Tâm vui với Phật sự